Projekt „Warsztaty ekologiczne na Placu Litewskim”

Warsztaty ekologiczne na Placu Litewskim – stworzyliśmy gadżety z recyklingu oraz prowadziliśmy warsztaty zero-waste, sfinansowano ze środków miasta Lublin.

Podobne treści