Projekt „RękoDZIEŁO”

RękoDZIEŁO – projekt angażujący młodzież i dzieciaki z lubelskiego Kośminka do tworzenia własnoręcznych dzieł, sfinansowano ze środków Województwo Lubelskie- Urząd Marszałkowski.

Podobne treści