Projekt „Baza z kulturą”

Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów dotkniętej wykluczeniem społecznym jako bezpośrednie działanie z mieszkańcami na rzecz poprawy warunków ich życia, sfinansowany ze środków miasta Lublin – Wydział Kultury.

Podobne treści