Poznaj naszą dzielnię! – gra dzielnicowa

Na przełomie października i listopada wspólnie z Lubelską Ligą Gier Miejskich realizowaliśmy projekt ”Poznaj naszą dzielnię! – gra dzielnicowa”.

Odbyły się warsztaty pracy w grupie, integracyjne oraz tworzenie wydarzeń kulturalnych.
Działania nasze były skierowane do dzieci i młodzieży z dzielnicy Hajdów-Zadębie, a konkretnie dla naszych młodszych przyjaciół w Grygowej! ❤️

PS: Wjeżdżając nadal widać nasz piękny baner! 🥰

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”.

Podobne treści