Kim jesteśmy

Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują

Fundacja Strefa Dorastania to organizacja tworzona przez ludzi młodych, którzy wspierają grupy społeczne narażone na zjawisko wykluczenia społecznego, poprzez wyrównywanie ich szans.

Jako fundacja zajmujemy się tworzeniem przestrzeni oraz warunków do integracji społecznej, edukacji, samorozwoju i tworzeniem zdrowych oraz międzypokoleniowych relacji.

Edukacja

Pomagamy naszym podopiecznym w nauce.

BAZA

Bezpieczna przestrzeń dla dzieci i młodzieży.

W wakacje 2020 roku zorganizowaliśmy projekt społeczny, ponieważ zauważyliśmy, że na starej części Kośminka nic się nie dzieje. Zależało nam, aby zaktywizować, zintegrować i poznać lokalną społeczność. “Skwer kultury”, bo taką nazwę nosiła nasza inicjatywa, która zapraszała ludność mieszkającą po sąsiedzku do udziału w warsztatach na skwerze przy ulicy Długiej 31. Skwerek ten był zaniedbany. Butelki po alkoholu, śmieci- to standardowy wygląd tego miejsca.

Po pierwszym spotkaniu zauważyliśmy, że mieszkańcy tego chcą. Przyszło liczne grono dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na kolejne też przychodzili. Wspólnie stworzyliśmy mini ogródek kwietny i miejsce, które każdemu dziecku kojarzy się ze wspólnymi spotkaniami mieszkańców dzielnicy. A potem powstała i ona – Strefa Dorastania.

Pisaliśmy projekty, które otrzymywały dofinansowanie. Cały sezon letni 2021 działo się bardzo dużo. Nawiązaliśmy wiele współprac, poznaliśmy wiele zaangażowanych osób, które stały się dla nas inspiracją, wiele pomogliśmy innym, ale też wiele pomogli nam. Skwer przy Długiej 31 tętnił życiem i energią. Grupy międzynarodowe, seniorzy, potańcówki, warsztaty, gry, zabawy, edukacja to tylko część działań, które kierowaliśmy i wciąż kierujemy do naszych podopiecznych.

W 2021 roku już jako fundacja zrealizowaliśmy projekty:

  1. Letnia Strefa Kreatywności – wakacyjne cykl warsztatów kreatywnych z dziećmi i młodzieżą dzielnicy Kośminek oraz Dziesiąta sfinansowany ze środków miasta Lublin- Wydział Kultury.
  2. Letnie warsztaty tańca ludowego – plenerowe spotkania na Kośminku o tematyce ludowej, sfinansowane przez Województwo Lubelskie- Urząd Marszałkowski.
  3. Warsztaty ekologiczne na Placu Litewskim – stworzyliśmy gadżety z recyklingu oraz prowadziliśmy warsztaty zero-waste, sfinansowano ze środków miasta Lublin.
  4. RękoDZIEŁO – projekt angażujący młodzież i dzieciaki z lubelskiego Kośminka do tworzenia własnoręcznych dzieł, sfinansowano ze środków Województwo Lubelskie- Urząd Marszałkowski.
  5. Jesienna Strefa Kreatywności – cykl warsztatów rozwijających artystycznie młodzież i dzieci z dzielnicy Kośminek, sfinansowany ze środków miasta Lublin- Wydział Kultury.

W roku 2022 realizujemy:

  1. Baza z kulturą – to program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów dotkniętej wykluczeniem społecznym jako bezpośrednie działanie z mieszkańcami na rzecz poprawy warunków ich życia, sfinansowany ze środków miasta Lublin – Wydział Kultury.
  2. Świetlica dla dzieci i młodzieży z Ukrainy organizowana w Galerii Labirynt przez wolontariuszy i wolontariuszki.
  3. Laboratorium Integracji – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, która przybyła do Polski z Ukrainy przez sytuację wojenną, sfinansowany przez miasto Lublin.
  4. Pikniki dzielnicowe – projekt polegał na organizacji oraz przeprowadzeniu cyklu 7 Pikników Rodzinnych dla mieszkańców miasta Lublin w dzielnicach Bronowice Stare (2 pikniki – ul. Skibińska, Plac Zabaw i tereny zielone przy ulicy Bronowickiej), 2 pikniki Hajdów- Zadębie (ul. Grygowej), 2 pikniki Kośminek (ul. Długa, Wspólna), 1 piknik w dzielnicy Za Cukrownią.

Poza tym fundacja aktywnie wspiera lubelskie domy dziecka, organizuje w nich zajęcia.

Uczestniczyliśmy w procesie starania się o tytuł Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, który zakończył się pomyślnie. Aktywnie włączamy się w życie miasta i zwiększamy udział młodzieży w jego funkcjonowaniu.

Uczymy poprzez zabawę