MOCni młodzi

Drodzy i drogie!

Ruszamy z cyklem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Projekt solidarności „MOCni młodzi” finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 🙌 (Europejski Korpus Solidarności)

Projekt zakłada organizację warsztatów w lubelskich domach dziecka i ośrodkach wychowawczych przez młodzież, która chce pokazać sojusznictwo osób młodych, którzy mają lepsze szanse do startu w dorosłe życie i chcą równać szanse tym, którzy tego potrzebują.

Podniesiemy kompetencje miękkie uczestników oraz zwiększymy ich uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, a także damy im szansę na lepszą perspektywę przyszłej kariery i dalszej edukacji. Projekt kierujemy do grupy wiekowej 12-18 lat, która zamieszkuje domy dziecka zlokalizowane w województwie lubelskim oraz wychowanków lubelskich placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Będziemy walczyć z barierami, które młodzież napotyka w okresie dorastania, a także zachęcać młodych do samorozwoju.

Podopieczni w ośrodkach często nie mają swojego celu, ambicji i wiary do działania. Pokażemy im, że w każdym wieku można poprawić warunki swojego życia, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdują.

Możesz dołączyć do projektu i być osobą sojuszniczą razem z nami! ❤️✨

Projekt solidarności “MOCni młodzi” finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 🙌

Podobne treści