𝙕𝙖𝙘𝙯𝙮𝙣𝙖𝙢𝙮 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩 „𝙊! 𝙏𝙒𝙊́𝙍𝙕𝙈𝙔 𝙎𝙄𝙀̨!”

Spotkajmy się na warsztatach plastycznych 𝟭𝟭 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 (wtorek) 𝙤 𝟭𝟲:𝟯𝟬 na osiedlu przy ul. Grygowej.

Projekt „𝙊! 𝙏𝙒𝙊́𝙍𝙕𝙈𝙔 𝙎𝙄𝙀̨!” zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów ze sztuk wizualnych dla środowisk młodych ludzi (Stare Bronowice, Kośminek oraz ul. Grygowa). Głównym 𝙧𝙚𝙯𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙚𝙢 kilkumiesięcznej pracy 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙨𝙩𝙬𝙤𝙧𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙖𝙬𝙮, której wernisaż odbędzie się przy ul. Łęczyńskiej 23 – ogólnodostępnej przestrzeni prowadzonej przez Fundację Strefa Dorastania, dla dzieciaków i młodzieży z dzielnic Stare Bronowice oraz Tatary.

Działanie to ma na celu wspomaganie rozwoju twórczego oraz integrację i włączanie dla społeczności lokalnej. Będzie to forma promowania aktywności społecznej. Główny temat wystawy skoncentruje się wokół ukazania codziennego życia tejże młodzieży w swoim naturalnym środowisku. Poprzez twórczą ekspresję, której nie zabraknie w projekcie, młodzi ludzie odkrywają swoje własne możliwości i uzdolnienia artystyczne.


𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵 „𝘖! 𝘛𝘞𝘖́𝘙𝘡𝘔𝘠 𝘚𝘐𝘌̨!” 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘰𝘸𝘢𝘯𝘺 𝘫𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘻𝘪𝘦̨𝘬𝘪 𝘴́𝘳𝘰𝘥𝘬𝘰𝘮 Miasta Lublin 𝘸 𝘳𝘢𝘮𝘢𝘤𝘩 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘶 „𝘋𝘻𝘪𝘦𝘭𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺 – 𝘔ł𝘰𝘥𝘻𝘪𝘦𝘻̇ 𝘐𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘶𝘫𝘦 𝘋𝘻𝘪𝘦𝘭𝘯𝘪𝘤𝘦” 2023, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦𝘨𝘰 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦𝘮 𝘫𝘦𝘴𝘵 Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice.

Podobne treści